Ny giv til Bryn skoles musikkorps

Bryn skoles musikkorps får 100.000 kroner til uniformer, instrumenter og noter.

Etter å ha vært nær å måtte legge ned er korpset, som startet opp i 1925, igjen i stor vekst. Det er et lite korps som er en integrert del av lokalmiljøet og sikrer et godt fritidstilbud til barna. Instrumentene bærer preg av å stå lenge ubrukt, og uniformene er ikke tilpasset den nye aldersgruppen som er aktiv i korpset i dag. Korpset ønsker å sikre et kvalitetstilbud til barna. Derfor trengs det nye uniformer, nye musikkinstrumenter, reparasjon av instrumenter og nye noter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?