Ny giv til Storstua i Degernes

RAKKESTAD BYGDEUNGDOMSLAG får 200000 kroner til renovering av kledning og vinduer

Rakkestad Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet. Det gjør de blant annet ved å arrangere kurs, drive-in kino, bygdefester og mye, mye mer. De får støtte til en renovering av Bøndernes Hus i Degernes, der de har sin base. Her har mange lag og foreninger sine møter, fester og fagsamlinger. Huset spiller en viktig rolle som bygdas samlingspunkt, og brukes til utleie og arrangementer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?