Ny løypemaskin til skiløypene i Horten

Flere idrettslag står bak søknaden om en ny felles løypemaskin til de tre løypenettene i Horten kommune, og de får 700.000 kroner til løypemaskinen.

Skoppum il Skigruppa (SIL), i samarbeid med Horten og Omegn Cykleklub (HOC), Horten og omegn turistforening (HoT), Horten skiklubb (HS) og Nykirke Idrettsforening (NIF), har gått sammen om å søke om midler til en felles løypemaskin til et løypenett som benyttes av hele Horten og omegns befolkning.

Det er i dag tre sammenkoblede løypenett i Horten, som kjøres med frivillig personell fra tre klubber. Total lengde på løypenettet er ca 90 km. Arbeidet innebærer opp mot 1,000 dugnadstimer i året, inkludert vedlikehold.

Det er behov for nytt utstyr da utstyret som brukes i dag er ikke hensiktsmessig og svært utslitt. Med en ny og tidsmessig løypemaskin vil det være mulig å kjøre opp dagens løypenett raskere og bedre, og ved store snøfall vil det være mulig å tilby kommunens innbyggere et godt og stort løypenett til fri benyttelse. Løypenettet vil også kunne utvides i forhold til dagens lengde.

Nå får de 700.000 kroner til løypemaskin.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?