Ny møteplass for lokalmiljøet gjennom kreativt gjenbruk

ELSTANGEN VEL får 225000 kroner til oppgradering av leke- og aktivitetsområde

Gjennom stor dugnadsinnsats og gjenbruk av materialer skaper Elstangen Velforening på Hole en bærekraftig møteplass til glede for beboere i alle aldre. Samarbeid med lokale leverandører og virksomheter gir tilgang til brukte materialer og utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?