Ny pauke til 100 års-jubileet

KONGSBERG BYORKESTER får 10000 kroner til pauke

Korpset har rundt 50 medlemmer. Musikantene rekrutteres både fra skolekorps og studentmiljø og har stor bredde i medlemsmassen. I 2019 feirer de 100 år og det legges opp til en flott feiring gjennom hele året. De har selv spart midler til å kjøpe tre pauker, men mangler den siste for å ha et komplett sett og kunne spille paukestemmene slik de skal være. Den siste pauken på plass vil sikre økt motivasjon og ytterligere innsats til glede for musikere og publikum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?