Ny scenefront på Karpedammen Scene

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur får 300.000 kroner til bygging av ny scenefront.

Stiftelsen ble etablert i 1989 og har et formål om å styrke kulturell virksomhet på Akershus festning og området rundt. De skal være et samlende midtpunkt for fremragende kunst- og kulturutfoldelse rettet mot allmennheten, og er blant annet ansvarlig for drift av Karpedammen Scene. Scenen har befestet seg som en populær teater- og konsertarena i Oslo, men avstanden mellom scene og publikum blir en utfordring for unge og uerfarne musikere. Bygging av en fleksibel sceneløsning vil gi kunstnere nye og spennende muligheter i sin sceneopptreden, og publikum vil få en bedre opplevelse av det som fremføres. Det søkes om midler til å bygge en ny scenefront og utvide bruksområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?