Ny skolegård

ULLEVÅL SKOLE får 300000 kroner til oppgradering av skolegården

Ullevål skole har en skolegård som er en av de minste i Oslo i forhold til antall barn som går der, og FAU ved skolen ønsker nå å gjøre noe med dette. De vil involvere elevene i prosessen med å fornye uteområdet, slik at de selv kan komme med forlag til forbedring og oppleve medbestemmelse, skaperglede og samhold. Fornyelsen av skolegården vil ikke bare gagne elevene ved skolen, men også barn og unge generelt i nærmiljøet. Da nærområdet ikke har så mange samlingspunkter for barn og unge, er skolen et naturlig oppholdssted også på kveldstid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?