Nye aktivitetskonsepter ungdom

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ får 1300000 kroner til utvikling av nye aktivitetskonsepter for ungdom

Frafall i idretten blant ungdom har vært en trend over flere år. NIF ønsker å se på alternative aktivitets- og konkurranseformer for aldersgruppen 13-16 år, spesielt for de som er med i idretten på grunn av det sosiale med venner, som vil ha det gøy og være aktive uten å nødvendigvis ville satse tungt på idretten. Alle særforbund under NIF ble tidlig i 2023 invitert til å søke om å delta på et prosjektet som går gjennom samme år. 15 særforbund er valgt ut og deltar nå. Målet er at særforbundene skal utvikle nye aktivitets- og konkurranseformer i sine idretter. På workshopene arbeides det på tvers av særforbund for å utfordre hverandre til å tenke nytt. Ungdom medvirker i prosessen slik at tiltakene blir målrettet mot målgruppen. Arbeidet har resultert i piloter ute i klubber i løpet av 2023, med påfølgende evalueringer. Nå får tiltaket støtte til å videreføres i 2024 og 2025, både for eksisterende deltagere og for at nye forbund skal tas opp i tilsvarende program.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?