Nye arter i fjellet

BIOFOKUS fikk 450 000 kroner til kartlegging av og formidling om arter i fjellet i 2024

BioFokus er en stiftelse som har som formål å bidra til naturkunnskap og som har et fagmiljø på artsmangfold og naturkartlegging. Prosjekt som nå skal igangsettes, sikter mot å øke kunnskapen om insekter og sopp som finnes i Norges fjell. Dette inkluderer kartlegging av disse lite kjente artene, samt at det skal arrangeres seminarer hvor kunnskap om fjellnatur og fjellarter formidles. BioFokus har fått tildelt 450 000 kroner til kartlegging av og formidling om arter i fjellet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?