Nye Hjerleids venner

Nye Hjerleids venner får 45.000 kroner til produksjon av lekeapparater i naturmaterialer.

Venneforeningen setter i gang bygging av en lekeplass av naturmaterialer på Hjerleid skole- og handverkssenter. Selve produksjonen vil bli organisert som et kurs som Senter for bygdekultur vil arrangere. Kursdeltakerne skal lære å bearbeide tømmeret og lage ulike lekeapparater. Det er planlagt husker, vippe, sandkasse og en seilbane. Alt av tremateriale vil bli produsert på kurset. På denne måten vil kursdeltakere lære å lage lekeapparater i naturmaterialer slik at kunnskapen kan spres.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?