Nye instrumenter til korps i sterk vekst

KONGSBERG GUTTEMUSIKKORPS får 200000 kroner til instrumenter

Kongsberg Guttemusikkorps representerer et lavterskel tilbud for barn som etterstrever å ha høy faglig og kunstnerisk kvalitet på undervisning og instruksjon, i tillegg til å være en viktig sosial møteplass. Korpset teller nå over 150 musikanter og har behov for nye instrumenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?