Nye instrumenter til Søndre Eidsvold

SØNDRE EIDSVOLL SKOLEKORPS fikk 150 000 kroner til instrumenter i 2024

Søndre Eidsvoll skolekorps er et fritidstilbud til unge musikere i alderen 8-18 år i Eidsvoll kommune. Korpset ble stiftet i 2015 da tre av bygdas skolekorpskorps ble slått sammen til ett korps. Korpset er i vekst og teller nå 60 aktive medlemmer fordelt på aspirant, junior og hovedkorps. Korpset har derfor behov for flere instrumenter til de nye musikantene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?