Nye lokaler til Alna-skoler

Furuset Idrettsforening får 750.000 kroner til renovering og innredning av multimedia- og undervisningsrom.

Idrettsforeningen har over 2.200 medlemmer som er organisert innen fotball, håndball, ishockey, tennis og allidrett. De har vært en drivende kraft for utvikling av nærmiljøet siden 1914 blant annet som eier og drifter av Furuset forum, hvor mye av aktiviteten finner sted. De har et faglig samarbeid med Bydel Alna i forbindelse med utvikling av arbeidstrening og aktivisering av unge psykisk utviklingshemmede og ungdom med psykiske lidelser. I tillegg gjennomfører de folkehelsetiltak, aktiviteter for barn og unge og utvikling av ungt lederskap gjennom Alnaskolen. Alnaskolen ble etablert i 2009, som et tilbud til barn og ungdom i alderen 15 – 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i sitt lokalmiljø innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig arbeid for øvrig. Det er en av Norges største arenaer for utvikling av ung lokal ledelse innen idrett, politikk, samfunnsliv og organisasjonsarbeid i et integreringsperspektiv. Oppgradering av egne lokaler legger til rette for organisering av prosjekter som Alna-skolen, men også annen aktivitet som skapes av blant annet deltakerne på kurset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?