Nye møteplasser på brua ved Otta

SEL KOMMUNE får 300000 kroner til etablering av nye møteplasser ved brua i Otta

I 1943 ble det etablert en kjørebru over Gudbrandsdalslågen og inn mot sentrum av Otta. I dag har brua ingen biltrafikk lenger, og fremstår som en overdimensjonert og pussig reminisens fra et forlatt trafikkmønster. I utviklingen av Otta som by- og regionsenter er denne tiltenkt en ny rolle, og det er påbegynt et prosjekt som tar sikte på, ved utvidelse av brua og installasjon av tre skulpturelle paviljonger, å tilføre området en ny dimensjon som sosial møteplass og utkikkspunkt for både innbyggere og reisende. Sparebankstiftelsen DNB bidrar til prosjektet, hvor bl.a. KORO også er med.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?