Nye rugbyrullestoler til Oslo rullestolrugbyklubb

Oslo rullestolrugbyklubb får 400.000 kroner til rugbyrullestoler.

Klubben er tilsluttet Norges Rugbyforbund og Norges Idrettsforbund og er en breddeidrettsklubb for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. De oppsøker brukerne der de er og har blant annet treninger på Sunnaas Sykehus. Det er viktig for klubben og rekruttering til sporten at nye utøvere får låne utstyr som passer. De er opptatt av å være tålmodige og inkluderende i forhold til nye utøvere, og opplever ofte at flere får et psykisk løft av å finne en aktivitet de kan delta på og utvikle seg i.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?