Nye Venner, ukrainsk-norske møter

NEW AMIGOS NORGE AS får 400000 kroner til språkspill til bruk ved bibliotek, mottak, skoler og universitet

Det er viktig at flykninger som kommer til landet nå, inkluderes i samfunnet lokalt og nasjonalt så raskt som mulig. New Amigos mener at den beste måten å gjøre det på er å anerkjenne dem for den ressursen de er i kraft av sitt språk og sin kulturelle egenart. Gjennom bruk av brettspillet New Amigos har utviklet, lærer norsktalende og ukrainere av hverandre på lik linje i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning. Det å bli verdsatt fra dag én skaper grobunn for gjensidig respekt og god integrering.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?