NyeNational 2023- 2026

NATIONALTHEATRET AS får 3000000 kroner til NyeNational 2023-2026

NyeNational ble etablert med ønske om å gi en utvalgt gruppe unge, norske talenter innen skuespillfaget mulighet til å videreutvikle sitt talent over tid, gjennom å tilegne seg kunnskap, erfaringer og spesialisert kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor institusjonen. Fire til fem talenter engasjeres for halvannet år. De tilbys arbeid i teatrets produksjoner som hovedtrekk og får et opplegg med kompetansehevende tiltak tilpasset dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?