Nystartet Barnas Røde Kors i Moss

Moss Røde Kors (BARK – Barnas Røde Kors ) får 30.000 kroner til turutstyr.

Gruppen er nystartet, men har allerede 30 barn som deltar. Aktiviteten er gratis for barna, og byr på mange gode opplevelser i friluft. Som nystartet gruppe er det behov for en del utstyr slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?