Nytt café- og kulturtilbud

ULLENSAKER KOMMUNE får 416100 kroner til utstyr til aktiviteter til café- og kulturtilbud

Atlas – et sosialt samlingsted og en kulturarena hvor de eldste ungdommene skal bidra til å utforme tilbudene. Ullensaker ungdomsråd er med i prosessen og det nye lokalet vil romme en mengde aktiviteter og tilbud med fokus på deltagelse, trygghet og samspill for alle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?