Nytt kjøkken til forsamlingshus

KULTURHUSET ELVERHØY får 645000 kroner til å restaurere kjøkken

Elverhøy er det viktigste forsamlingshuset i bygda og er hjem for en rekke forskjellige aktiviteter. Her foregår det blant annet dans, kor, teater, ungdomsklubb, 4H- aktiviteter, bandøving, foredrag og utstillinger. På kjøkkenet har de startet opp prosjektet “Sund mat” i regi av ungdomsklubben og Sanitetsforeningen. Ungdom lærer å lage mat, før klubben spiser i fellesskap. Kjøkkenet er imidlertid gammelt og uegnet og kulturhuset har derfor et stort ønske om å bygge nytt. Dette vil komme alle miljøene som holder til på huset til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?