Nytt kjøkken

FAU BJØRÅSEN SKOLE får 490000 kroner til oppgraderingen av kjøkkenet

FAU ved Bjøråsen skole har vist seg å være eksepsjonelt driftig og arbeidsvillig, og jobber med mange tiltak for å styrke samholdet i nærmiljøet. For å sikre en god start på dagen for ungdommen startet de opp Skolefrokost-prosjektet våren 2018. Foreldrene deler på vaktene for å lage frokost til elevene mellom kl. 8-9 hver ukedag, og skolen merker at dette har vært utrolig positivt for elevene og at konfliktene har gått ned. Det kjøkkenet de bruker nå er lite funksjonelt og umoderne, så FAU får støtte til å oppgradere det.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?