Nytt liv i slusemesterboligen på Løveid

TELEMARKKANALENS VENNER får 970813 kroner til restaurering av slusemesterbolig og hageanlegg

Foreningen jobber for at Telemarkskanalen fortsatt skal driftes og for å verne minnesmerker og natur- og kulturverdier som er knyttet til vassdraget. Telemarkskanalen er den største og mest besøkte turistattraksjonen i fylket. Slusemesterboligen på Løveid hører til den eldste delen av kanalen og er preget av moderniseringsarbeid i flere faser. Initiativtakerne ønsker å sette bygget tilbake i opprinnelig stand og gjenskape hageanlegget slik det var. Dette skal brukes til cafédrift og overnatting, i tillegg til besøksgård med dyrehold. I området rundt vedlikeholdes det en rekke turstier. Tiltaket gjøres i samarbeid med historielag, kommunen og regionsparken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?