Nytt liv i uthuset på gamleskolen

Digerud grendestue får 100.000 kroner til materialer, vinduer og dører til istandsetting av uthuset.

Grendestuen ble overdratt fra Frogn kommune til Digerud krets i 1962. Siden da har huset vært et samlingspunkt for Nordre Frogn og Fagerstrand. Eiendommen driftes av et styre samt en rekke frivillige personer. Aktivitetene rundt den gamle grendeskolen øker for hvert år. Det viser at behovet for en slik samlingsplass så absolutt er tilstede. Samtidig utvikles nærmiljøet, spesielt rundt Fagerstrand, hvor det er planlagt utbygging av store boligområder. De ønsker nå å sette i stand uthuset slik at dette også kan benyttes til samlinger for lokalsamfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?