Nytt liv i veksthus

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) får 15000000 kroner til istandsetting av veksthus

På NMBU på Ås var det i tidligere tider mange veksthus. Disse er stort sett revet, og kun to står igjen. Institutt for landskapsplanlegging har utredet potensiale for ny og alternativ bruk av disse. Nå skal de rehabiliteres slik at de blir et attraktivt, grønt og frodig lærings- og formidlingssted. Veksthuskomplekset er inndelt i to fløyer, med tre drivhusrom i hver fløy, og også med kjøkken og samlingsrom for formidling og aktiviteter. I uterommet, mellom drivhusene, vil det bli en uteplass med planter og møblering, slik at dette kan også skal benyttes som en utendørs lærings- og opplevelsesarena.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?