Nytt lydstudio på Rud videregående skole

VIKEN FYLKESKOMMUNE får 200000 kroner til Studioutstyr

Rud videregående skole har 750 elever og 250 lærere fordelt på 7 ulike avdelinger. Musikk, dans og drama er den største av disse med 240 elever og 43 lærere. Avdelingen er en aktiv bidragsyter i lokalt kulturliv, men en rekke faste samarbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?