Nytt nærmiljøhus på Ensjø

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO får 600000 kroner til etablere møteplass og aktiviteter til ungdommene i Peterborghuset på Ensjø

Petersborghuset er et fredet og nylig oppusset bygg, midt på Ensjø, som skal bli et brukerstyrt nabolagshus. Dette er et samarbeid med Ferd Eiendom, sameiene på Ensjø, øvrige beboere i nabolaget, ulike samarbeidspartnere og bydelene. Stiftelsen Kirkens Bymisjon skal stå for innholdet og får støtte til å styre medvirkningsprosessene og utvikle aktiviteter for ungdommene i en egen del av huset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?