Nytt rom på Vøienvolden gård

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus får 200.000 kroner til bygging av “rom i rommet” på Vøienvolden gård i Oslo.

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er en frivillig forening med ca 2500 medlemmer. Foreningen er opptatt av dagen i dag og fremtiden – og er derfor opptatt av kulturminnevern og våre kulturelle røtter.

På Vøienvolden gård på Sagene, hvor Fortidsminneforeningen holder til, står de gamle driftsbygningene intakte. Men, mange av dem lider samme skjebne som så mange andre driftsbygninger rundt omkring i landet, de brukes primært til lager. De ønsker nå å skape nytt liv i stall og fjøs, ved å bygge en konstruksjon som er helt uavhengig av bygningen forøvrig, et “rom i rommet”. Med en slik løsning vil rommet bli isolert og kan benyttes til mye annet og mer spennende enn lager. Her skal en rekke ulike aktiviteter finne sted, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?