Nytt sanitæranlegg på fyr

Foreningen Onsø-beviset fikk 300.000 kroner i 2017 til sanitæranlegg på Strømtangen fyr.

Dugnadsgjengen i gang med arbeidet med vann og avløp. (Alle foto: Foreningen Onsø-beviset)

Hovedformålet til foreningen er å ta vare på bygningene på Strømtangen fyr på dugnad.

Fyrstasjonen er mye besøkt av skoleklasser og andre som ønsker å oppleve stedet og overnatte, derfor var det behov for å oppgradere til nytt sanitæranlegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?