Nytt spesialbibliotek for barn og unge

CAK – Afrikansk Kulturinstitutt får 145.000 kroner til bøker, filmer, inventar og teknisk utstyr.

Organisasjonen jobber med å spre kunnskap om afrikansk kultur og fremme dialog mellom afrikanere og nordmenn. CAK tilbyr kurs, utstillinger, konserter, foredrag og filmkvelder og legger stor vekt på tilbud til barn. De ønsker å opprette et nytt spesialbibliotek med afrikansk barne- og ungdomslitteratur og trenger midler både til innredning og aktivitetsutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?