Nytt utstyr til Fredrikstad Turnforening

Fredrikstad Turnforening får 414.500 kroner til utstyr for basistrening, gymnastikk, akrobatikk og turn.

Foreningen har lange tradisjoner som et av byens eldste idrettslag, stiftet allerede i 1881. Sportslig rangeres deres gymnastikk- og akrobatikktropper høyt både nasjonalt og internasjonalt. Foreningens mål er å bidrar til et trygt miljø preget av glede og fellesskap der absolutt alle inkluderes og applauderes. Turnforeningen er en stor og aktiv forening med rundt 750 barn og ungdommer i alderen 2 til 19 år. I tillegg organiserer de femårstrimmen på dagtid som er et ukentlig treningstilbud til 20 barnehager. Høy aktivitet medfører slitasje på utstyret. Mange medlemmer gjør også at det er behov for trening i to haller. Det gjør behovet for utstyr enda større.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?