Nytt utstyr til langrennsgruppa

RØA ALLIANSEIDRETTSLAG får 77700 kroner til skilekutstyr

Røa Allianseidrettslag ble stiftet i 1900, og klubben er den største og best synlige samfunnsaktøren i lokalmiljøet i bydelen. De har over 300 frivillige som legger ned stor innsats for barn og unge, og ønsker å være et sted der alle blir tatt godt vare på. For å skape idrettsglede og mestring på ski på nybegynnerstadiet trenger de å kjøpe inn skilekutstyr. Lett tilgjengelighet kombinert med varierte og spennende utfordringer vil bidra til stor aktivitet og varig interesse for skisport.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?