Nyttevekster og bynatur

SANKE IDEELT AS får 460000 kroner til infomasjonsmateriell og utvikling av Sanke

Sanke er et nettbasert kart- og undervisningsverktøy hvor det formidles kunnskap om bruk av nyttevekster i byen og hvor spiselige vekster er lokalisert. Nå skal verktøyet videreutvikles, og i tillegg skal det lages bilder, film og tekster som viser retter av sankeråvarene og hvordan disse tilberedes.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?