OABR lokalmiljøklubber

OSLO OG AKERSHUS BANDYREGION fikk 900 000 kroner til klubbutvikling i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?