OASEN – Kvinner krysser grenser

OASEN – Kvinner krysser grenser får 200.000 kroner til turer i sommerferien for innvandrerkvinner med barn.

Integreringsprogrammet OASEN er en del av Norsk Folkehjelp og arbeider for å ta i mot og integrere flyktning- og innvandrerfamilier. De jobber spesielt med innvandrerkvinner som ellers er i lite kontakt med storsamfunnet. Ferieturene skal gå til Furukolle feriested på Nesodden og varer fem dager. De organiseres i hovedsak av frivillige som er med på turene. På turene kombineres lek og moro med pedagogisk opplegg for å øke kunnskap om hvordan orientere seg i det norske samfunnet, hva gjelder bolig, utdanning og arbeid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?