Observasjon av fugle- og dyreliv ved Nordre Tyrifjorden

DYREBESKYTTELSEN RINGERIKE får 300000 kroner til observasjonstårn

I samarbeid med flere lokale organisasjoner skal Dyrebeskyttelsen Ringerike etablere et observasjonstårn ved Nordre Tyrifjorden. Tårnet skal være et samlingspunkt for skoleklasser og andre som er interessert i dyreliv og annen natur. Området er kjent for et rikt fugleliv, og tårnet skal bli en arena for kunnskapsformidling og bidra til å fremme en bevisstgjøring av naturverdiene ved Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?