Observatoriet i Oslo

Observatoriet i Oslo får 650.000 kroner til montering av værstasjon og formidlingsopplegg tilknyttet denne.

Observatoriet er en del av Universitetet i Oslo og formidler kunnskap om matematikk og naturfag til elevene i Oslo-skolen. Hvert år besøker 4400 7. klasseelever Observatoriet. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gått inn med 2 millioner kroner til å gjøre bygget egnet til undervisning. Med ny gave fra stiftelsen kan de utvide tilbudet med en “uterealfagsdag” til 6. klassetrinnet i Oslo. Observatoriet har fått en fullstendig værstasjon av Meteorologisk institutt og vil ta denne i bruk til undervisningen. Dette vil vi kunne dekke flere av kunnskapsmålene i både matematikk og naturfag i skolen og vil dreie seg om avlesing av temperatur, trykk og vindhastighet, samt å beregne middelverdier og avvik. I tillegg vil elevene få lære om værvarsler og værkart.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?