Odnes Vel

Odnes Vel får 50.000 kroner til skilting og rydding av den gamle togtraséen på Valdresbanen.

Dette er en aktiv velforening med ca 400 medlemmer som engasjerer seg i nærmiljøet i Odnes og omegn. For å kunne benytte Randsfjorden og deltaet som friluftsområde både sommer og vinter, vil velforeningen gjøre den gamle togtraséen tilgjengelig for turer både til fots og på dressin.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?