Odnes Vel

Odnes Vel får 50.000 kroner til utstyr og materiell.

Velforeningen jobber med å etablere sosiale møteplasser for folk i alle aldre. De har tatt over varmestua i nedlagte Odnes Skisenter, og lager nå en mekkeklubb for ungdom i alderen 14 til 18 år. Til mekkeklubben trengs redskap og sveiseapparat, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?