Øke kunnskap om forsøpling og plast i havet gjennom kunst

Lørenskog kulturskole fikk i 2023 støtte til å lage en kunstworkshop innen fotografi og blandingsteknikker, med havet som tema.

Alle foto: Ulla Schildt

Målet med prosjektet var å øke kunnskap om forsøpling og plast i havet gjennom kunst og bilder. Prosjektet ble gjort i samarbeid med blant annet kunstnere og en zoolog.

“Til slutt ble alt satt sammen til en brettebok. Elevene fikk selv velge hva slags form bretteboken skulle ha og hva som passet med deres individuelle prosjekt. Det ble en fin måte for elevene å bli kjent med mørkeroms- og blandingsteknikker, en kunstform de ikke hadde jobbet med tidligere og som var spennende for dem å prøve ut,” skriver de i sluttrapporten.

Prosjektet ble avsluttet med en utstilling hvor elevene fikk vist frem sine arbeider.

Tildeling

LØRENSKOG MUSIKK- OG KULTURSKOLE fikk 48.210 kroner til kunstworkshop for barn og ungdom

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?