Øke rekruttering til RØFF lokallag

NORGES RØDE KORS fikk 600 000 kroner til utstyr og oppfølging av RØFF-grupper for å bedre rekrutteringen til gruppene i 2024

RØFF, et fritidstilbud fra Røde Kors, har som mål å gi 13 til 17-åringer kunnskap om friluftsliv og førstehjelp, for å lære dem å respektere og mestre naturen, samt evne til å hjelpe andre i nødsituasjoner. Prosjektets ambisjoner er å utvikle et stabilt grunnlag for RØFF ved å beholde lokale RØFF-grupper og samtidig etablere nye grupper. Norges Røde Kors har fått tildelt 600 000 kroner til utstyr og oppfølging av RØFF-grupper for å bedre rekrutteringen til gruppene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?