Økern Aktivitetspark

SIRKULÆR RESSURSSENTRAL AS får 250000 kroner til faste installasjoner

Resirqel jobber for å legge til rette for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og jobbe for at ombruk blir allment og tilgjengelig. Med prosjektet Økern Aktivitetspark skal uteområdet rundt det nedlagte Økernsenteret aktiveres med møteplasser og oppholdsrom fylt av lek og spill for barn og unge i nærområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?