Økologisk grunnkart i Oslofjorden

Havforskningsinstituttet, Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark får 15 millioner kroner til et treårig pilotprogram kalt «Frisk Oslofjord».

I prosjektet skal de utarbeide et marint økologisk grunnkart og en kunnskapsbank for undervisning og annen informasjon til allmennheten.

En gjennomføring av “Frisk Oslofjord” vil være et viktig tilskudd i arbeidet med å redde kysttorsken og flere andre fiskeslag som er i samme situasjon, og resultatet av arbeidet vil i større grad enn tidligere spres til befolkningen og spesielt til barn og unge gjennom deltakelse i praktisk forskning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?