Økt aktivitet med levende lokaler

Norsk Design- og Arkitektursenter får 2.000.000 kroner til aktiviteter i prosjektet Levende lokaler.

Senteret er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Med stedsutviklingsprosjektet Levende lokaler vil du bidra til at ledig plass, innendørs og utendørs, i sentrumsområder kan fylles med gode møteplasser. Med denne gaven får deltakerne i Levende lokaler muligheten til å realisere aktiviteter som er utviklet gjennom prosjektet. Dette kan være tiltak som for eksempel byverksted, bibliotek og utendørs møteplasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?