Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

Østfold fylkeskommune fikk 26,54 millioner kroner i 2016 til et treårig prosjekt for å fremme skoleelevers arbeidslyst og livskvalitet. 

Skjønhaug skole var inspirasjonskilden til RØRE. Her legges det vekt på aktivitet i undervisningen og sund mat. (Foto: Marit Fagnastøl).

RØRE 6-19 er et treårig prosjekt som handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring.

Østfold fylkeskommune har jobbet med dette temaet over en lengre periode og vil legge til rette for at dette kommer flest mulig barn og unge til gode.

Alle skoler i Østfold er invitert med i prosjektet ved at de kan søke støtte til tiltak som fremmer elevenes arbeidslyst, gjennom bevegelsesglede og matglede. 

Det skal være fokus på gode matopplevelser og aktivitet i skolehverdagen, noe som igjen bidrar til bedre forutsetning for læring.

Prosjektet legger opp til samarbeid mellom skole, frivillige lag og foresatte. Prosjektet har som mål å skape varige endringer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?