Økt fokus på kunnskap om insekter

NORSK ENTOMOLOGISK FORENING får 757000 kroner til formidlingsopplegg og utstyr til prosjektet Ung entomolog

Foreningen har som formål å få flere interessert i å lære om insekter, kartlegge mangfoldet og studere dette feltet. Med prosjekt Ung entomolog skal de få flere barn og unge til å forstå mangfoldet av insekter i Norge og deres økologiske rolle i naturen. Dette vil de gjøre gjennom ulike aktiviteter som kurs, temakvelder, kartleggingsturer, utlån av utstyr og utvikling av formidlingsmateriell.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?