Økt fysisk aktivitet i skole og fritid

Idrett i skole, Gausdal og Lillehammer kommune får 100.000 kroner til utstyr og utviklingsarbeid til prosjektet “Du og jeg og vi to”.

Idrett i skole utvikler, igangsetter og koordinerer tiltak for fysisk aktivitet for grunnskolene i de to kommunene Lillehammer og Gausdal.

“Du og jeg og vi to” er et prosjekt som samler elever, lærere, SFO-ansatte, elevinstruktører, foreldre, besteforeldre, idretten og andre frivillige organisasjoner til kompetanseheving og aktivitet gjennom en uke.

Arrangøren legger opp til aktivitet og instruksjon som lett kan videreføres i skolehverdagen og fritida.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?