Økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Fylkesmannen i Oppland fikk 15 millioner kroner i 2013 til det treårige prosjektet «Aktivt sinn, aktiv kropp».

Søndre Land Ungdomsskole har blitt et forbilde for prosjektet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Målet er økt fysisk aktivitet i skolehverdagen til ungdomsskoleelevene i Oppland fylke. Visjonen har vært at prosjektet skal bidra til livslang bevegelsesglede hos alle ungdomsskoleelevene i Oppland.

I tillegg skulle prosjektet vurdere hvorvidt, hvordan og i hvilken grad iverksatte tiltak har bidratt til økt trivsel og mestringsfølelse, bedret psykososialt skolemiljø og økt forståelse for betydningen av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Det har også vært et sentralt moment i prosjektet at alle tiltakene skal evalueres fortløpende med mål om at kunnskap og erfaring skal deles innad i skolene og mellom deltagerskolene i Oppland.

Fylkesmannen i Oppland har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet fra planleggingsstadiet i begynnelsen av 2014 til avslutning høsten 2017.

Fire hovedområder for støtte

Ungdomsskolene i Oppland har søkt prosjektet om midler til tiltak de selv ønsket å gjennomføre innenfor følgende fire hovedområder:
1) Anlegg og utstyr
2) Kompetanseheving
3) Arrangement
4) Kosthold og ernæring

Kriteriet for å få midler var at skolen skulle legge frem en aktivitetsplan. I tillegg skal de ha en plan for hvordan de skal få med de minst aktive elevene.

38 ungdomsskoler i Oppland er gjennom prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp tildelt midler til mer fysisk aktivitet og andre helsefremmende tiltak. Om lag 93 prosent av ungdomsskoleelevene i Oppland har i større eller mindre grad vært involvert i et tiltak støttet av prosjektet på i sin skole i løpet av prosjektperioden.

Les mer om prosjektet: Har fått tusenvis opp av sofaen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?