Økt kompetanse til foreldre

Stiftelsen Det Er Mitt Valg får støtte til en digital plattform med verktøy og informasjon som blir gratis tilgjengelig for foreldre.

Mitt Valg er et pedagogisk opplegg som kurser profesjonelle og brukes av barnehager, skoler og idrettslag. Det er den norske utgaven av Lions Quest, et internasjonalt program i sosial og emosjonell læring.

Stiftelsen Det Er Mitt Valg, som står bak programmet, ønsker å styrke også foreldrenes kompetanse om barns sosiale og emosjonelle utvikling. Innholdet er kvalitetssikret av fagfolk og vil være et godt alternativ til annen søkbar informasjon på nett.

Stiftelsen fikk 1,45 millioner kroner i 2020 til en digital plattform med verktøy og informasjon som blir gratis tilgjengelig for foreldre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?