Økt kunnskap om bier og birøkt

For å sikre at det er nok honningbier i Norge i framtiden er det viktig å øke interessen, kunnskap og aktiviteter om bier. Norges Birøkterlag bidrar i dette arbeidet.

Birøkterlaget er en organisasjon for alle som er interessert i bier og birøkt. For å sikre god kompetanse hos birøkterne skal de videreutvikle kurstilbudene og informasjonsmaterialet. Videre skal de sette ut bier og ha opplæring for barn og unge i skolehager i Viken og i nabolagshager på Grønland i Oslo. Til dette fikk Birøkterlaget 1,85 millioner kroner i 2020.

Tidligere tildelinger

Norges Birøkterlag fikk 3 millioner kroner i 2014 til bikuber, utstyr for birøkt, informasjonsmateriell, opparbeidelse av informasjonsbigårder og læringsarenaer samt opparbeidelse av “grønne tak”. Birøkterlag og ByBi har satt igang ulike prosjekter med barn og unge som målgruppe. Gjennom samarbeid med nye aktører og aktiviteter og tiltak på nye arenaer, har de skapt naturopplevelser og gitt naturkunnskap til barn og unge.Tiltakene har vært blant annet insektsvennlige plantefrø i barnehager, bikuber på steder der barne- og ungdomsorganisasjoner holder til og hvor barn og unge skal være med på stell i bigården, høsting av honning og slynging.

Norges Birøkterlag fikk 200.000 kroner i 2008 til bidrakter og slyngesett i forbindelse med opprettingen av foreningsbigårder rundt om i landet. Her tilbys nye birøktere plassering av egne kuber. En foreningsbigård fungerer også som en undervisningsarena for barnehager, skoleklasser og andre som ønsker å lære mer om birøkt.

Se også

Flere bier i byen

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?