Økt kunnskap om bunadstradisjoner

Norges Husflidslag fikk 775.000 kroner i 2018 til opplæring i bunadsbruk og bunadstilvirking som tradisjonshåndverk, for barn og unge landet over.

Den folkelige og allmenne bunadbruken i Norge står i en særstilling i internasjonal sammenheng. Norges Husflidlag, Noregs Ungdomslag, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon har gått sammen med et mål om å få den norske bunadtradisjonen inn på UNESCOs representative lister over immateriell kulturarv. Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte organisasjonenes arbeid med undervisnings- og opplysningsopplegg rettet mot barn og unge, om bunadsbruk og tradisjonshåndverk.

Se også artikkel på husflid.no

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?